Cookie- & privacyverklaring

Schrijfwonder, onderdeel van By Excito, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Gevestigd in Leerdam
info@schrijfwonder.nl
0648862266

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schrijfwonder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Scrhijfwonder persoonsgegevens verwerkt
De volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van diensten, producten en nieuwsbrieven
– Contact kunnen opnemen per mail of telefonisch om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
– Informatie verstrekken over wijzigingen in diensten en producten

Schrijfwonder verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doelen dan beschreven in deze privacyverklaring, tenzij hiervoor van tevoren toestemming voor is gevraagd en verkregen.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.

De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan administratieve verplichten vanuit wet- en regelgeving worden na afronding van de dienstverlening zeven jaar bewaard (nadat de factuur is voldaan).

Delen van persoonsgegevens aan derden
Schrijfwonder verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Schrijfwonder gebruikt functionele cookies. Functionele (of noodzakelijke) cookies zorgen ervoor dat de website van Schrijfwonder goed functioneert. Denk hierbij aan:
– Het geven van een melding bij een niet-afgeronde bestelling zodat je de artikelen die in je winkelwagentje zitten niet kwijtraakt.
– Opgeslagen browserinstellingen zodat je onze website optimaal op jouw scherm kunt bekijken
– Het onthouden van producten die jij hebt bezocht, om zo snel terug te kunnen naar een eerder bekeken product.
– De mogelijkheid je inloggevens op te slaan, zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen.
– Een gelijkmatige belasting van de website zodat die goed bereikbaar is en optimaal blijft werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schrijfwonder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schrijfwonder.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schrijfwonder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schrijfwonder.nl.